We need your support to keep TheyWorkForYou running and make sure people across the UK can continue to hold their elected representatives to account.

Donate to our crowdfunder

National Islands Plan

Part of the debate – in the Scottish Parliament on 8th October 2019.

Alert me about debates like this

Photo of Alasdair Allan Alasdair Allan Scottish National Party

Mar a tha fhios aig a’ mhinistear, tha crìonadh na h-àireimh-sluaigh am measg nan dùbhlan as motha a tha ro na h-Eileanan an Iar. Tha “fàs àireamh-sluaigh” air an liosta am measg nan amasan as cudromaiche ann an Achd nan Eilean (Alba) 2018.

Am faod am ministear fiosrachadh a thoirt seachad ciamar a bhios plana nàiseanta nan eilean a’ tomhas adhartas air seo. Am bidh e dìreach a’ cunntadh nan àireamhan-sluaigh air fad, no a’ cleachdadh slatan-tomhais eile—a’ cùnntadh clann-sgoile, mar eisimpleir.

Dr Allan continued in English.

As the minister will be aware, tackling depopulation is the major challenge that faces the Western Isles and “increasing population levels” is listed as one of the key outcomes in the Islands (Scotland) Act 2018.

What measures will the national islands plan use to measure outcomes on tackling depopulation? Will it simply be a measure of total population levels, or will some other metric, such as the number of schoolchildren, be used?