People matching John hyn

Mr John Hynd

Former MP for Sheffield, Attercliffe (21 Feb 1944 – 29 Apr 1970)

Lord John Thynne

Former MP for Bath (8 Dec 1796 – 3 Dec 1832)


All 4 results for john hyn

Did you mean John hon?

9. 8. The General Principles of the Abolition of the Right to Buy and Associated Rights (Wales) Bill (18 Jul 2017)

Mr Simon Thomas: ...nifer y gwerthiannau eiddo oedd y rheswm am yr amrywiad. Rhoddodd fanylion am y dull modelu a ddefnyddiwyd gan Lywodraeth Cymru i fesur yr effaith ariannol ar landlordiaid cymdeithasol, ac roedd hyn yn fodd o ddarparu sicrwydd i’r pwyllgor. Mae rhai rhanddeiliaid wedi lleisio pryder y gallai cynnydd o ran ceisiadau gan denantiaid cymwys i arfer eu hawl i brynu arwain at gynnydd yn y...

9. 5. Legislative Consent Motion on the Digital Economy Bill (14 Mar 2017)

Mark Drakeford: ...â thwyll, rheoli dyled sy'n ddyledus i'r sector cyhoeddus mewn modd mwy cydlynol a gwella ystadegau swyddogol ac ymchwil. Byddwn yn gofyn i'r Cynulliad Cenedlaethol gefnogi’r darpariaethau hyn yn y Bil, gan fod manteision amlwg i’r cyhoedd wedi eu cynnwys yn y darpariaethau hyn sy'n cyfiawnhau deddfu, ac, ar yr un pryd, yn darparu amddiffyniadau cyhoeddus angenrheidiol a...

1. 1. Nomination of First Minister under Standing Order 8: Continued (18 May 2016)

Carwyn Jones: ...Presiding Officer? We will miss Ann as chair of the Labour group, but Labour’s loss will be the gain of the National Assembly. May I also praise the other candidates, Dafydd Elis-Thomas and John Griffiths? They are people who love this institution and who will always put the Assembly and the people of Wales before their own personal interests. So, thank you to them, too. May I also thank...

2. 2. Election of the Deputy Presiding Officer under Standing Order 6 (11 May 2016)

Ann Jones: ..., and congratulations. A gaf fi ychwanegu fy niolch i Rosemary Butler ac i David Melding am yr adegau y buont yn y Gadair yn ystod y Cynulliad diwethaf? Deuthum i’r pumed Cynulliad hwn, fel John, o fod wedi bod yma ers 1999, ond o fod wedi tyfu i fyny gyda thaith datganoli, o fod wedi tyfu i fyny’n rhwystredig â thaith datganoli ar y ffordd, ond o fod wedi gweld y sefydliad hwn, er...


Create an alert

Advanced search

Find this exact word or phrase

You can also do this from the main search box by putting exact words in quotes: like "cycling" or "hutton report"

By default, we show words related to your search term, like “cycle” and “cycles” in a search for cycling. Putting the word in quotes, like "cycling", will stop this.

Excluding these words

You can also do this from the main search box by putting a minus sign before words you don’t want: like hunting -fox

We also support a bunch of boolean search modifiers, like AND and NEAR, for precise searching.

Date range

to

You can give a start date, an end date, or both to restrict results to a particular date range. A missing end date implies the current date, and a missing start date implies the oldest date we have in the system. Dates can be entered in any format you wish, e.g. 3rd March 2007 or 17/10/1989

Person

Enter a name here to restrict results to contributions only by that person.

Section

Restrict results to a particular parliament or assembly that we cover (e.g. the Scottish Parliament), or a particular type of data within an institution, such as Commons Written Answers.

Column

If you know the actual Hansard column number of the information you are interested in (perhaps you’re looking up a paper reference), you can restrict results to that; you can also use column:123 in the main search box.