Education

Part of Oral Answers to Questions – in the Northern Ireland Assembly at 2:00 pm on 12th March 2013.

Alert me about debates like this

Photo of Dominic Bradley Dominic Bradley Social Democratic and Labour Party 2:00 pm, 12th March 2013

Go raibh maith agat, a Phríomh-LeasCheann Comhairle.  Gabhaim buíochas leis an Aire as ucht a fhreagra.  Ba mhaith liom a fhiafraí de: cad iad na céimeanna atá á nglacadh ag a Roinn lena chinntiú go bhfuil an dea-chleachtadh san uimhríocht agus sa litearthacht a scaipeadh leis na heasnaimh sna hábhair sin a leigheas? 

What steps is the Minister's Department taking to ensure the dissemination of good practice in numeracy and literacy to help address the serious deficit in these areas?