Bone Marrow Database

Part of Oral Answers to Questions — Health, Social Services and Public Safety – in the Northern Ireland Assembly at 3:00 pm on 14 October 2002.

Alert me about debates like this

Photo of Bairbre de Brún Bairbre de Brún Sinn Féin 3:00, 14 October 2002

Go raibh maith agat, a Cheann Comhairle. Cuireann an tSeirbhís Fuilaistrithe anseo, i gcomhar leis an tSaortharlann Tíopála Fíocháin, go suntasach cheana le Clár Deontóirí Smeara na Breataine. Tá timpeall is 7,000 deontóirí áitiúil ann, ar dheonaigh thart ar 50 acu smior. Tá clár smeara fosta ag Iontaobhas Anthony Nolan agus ag an Chlár Smeara Idirnáisiúnta; tá comhoibriú ann idir na cláir uilig.

The Blood Transfusion Service, in conjunction with the local tissue-typing laboratory, already contributes significantly to the British Bone Marrow Donor Registry. Approximately 50 of the 7,000 local donors have donated bone marrow. The Anthony Nolan Trust and International Bone Marrow Transplant Registry also hold bone marrow registers, and all registries co-operate.