Sioned Williams

Plaid Cymru MS for South Wales West

12 Jun 2024

 • On 12 Jun 2024: Sioned Williams was absent for a vote on Item 9. Plaid Cymru Debate - Planning policy for new power lines. Motion as amended Show vote
 • On 12 Jun 2024: Sioned Williams was absent for a vote on Eitem 9. Dadl Plaid Cymru - Polisi cynllunio ar gyfer llinellau pŵer newydd. Cynnig wedi'i ddiwygio Show vote
 • On 12 Jun 2024: Sioned Williams was absent for a vote on Item 9. Plaid Cymru Debate - Planning policy for new power lines. Amendment 2, tabled in the name of Darren Millar Show vote
 • On 12 Jun 2024: Sioned Williams was absent for a vote on Eitem 9. Dadl Plaid Cymru - Polisi cynllunio ar gyfer llinellau pŵer newydd. Gwelliant 2, cyflwynwyd yn enw Darren Millar Show vote
 • On 12 Jun 2024: Sioned Williams was absent for a vote on Item 9. Plaid Cymru Debate - Planning policy for new power lines. Amendment 1, tabled in the name of Jane Hutt Show vote
 • On 12 Jun 2024: Sioned Williams was absent for a vote on Eitem 9. Dadl Plaid Cymru - Polisi cynllunio ar gyfer llinellau pŵer newydd. Gwelliant 1, cyflwynwyd yn enw Jane Hutt Show vote
 • On 12 Jun 2024: Sioned Williams was absent for a vote on Item 9. Plaid Cymru Debate - Planning policy for new power lines. Motion without amendment Show vote
 • On 12 Jun 2024: Sioned Williams was absent for a vote on Eitem 9. Dadl Plaid Cymru - Polisi cynllunio ar gyfer llinellau pŵer newydd. Cynnig heb ei ddiwygio Show vote
 • On 12 Jun 2024: Sioned Williams was absent for a vote on Item 8. Plaid Cymru Debate - Mental health and learning disability services at Betsi Cadwaladr University Health Board. Amendment 2, tabled in the name of Darren Millar Show vote
 • On 12 Jun 2024: Sioned Williams was absent for a vote on Eitem 8. Dadl Plaid Cymru - Gwasanaethau iechyd meddwl ac anabledd dysgu ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Gwelliant 2, cyflwynwyd yn enw Darren Millar Show vote
 • On 12 Jun 2024: Sioned Williams was absent for a vote on Item 8. Plaid Cymru Debate - Mental health and learning disability services at Betsi Cadwaladr University Health Board. Amendment 1, tabled in the name of Jane Hutt Show vote
 • On 12 Jun 2024: Sioned Williams was absent for a vote on Eitem 8. Dadl Plaid Cymru - Gwasanaethau iechyd meddwl ac anabledd dysgu ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Gwelliant 1, cyflwynwyd yn enw Jane Hutt Show vote
 • On 12 Jun 2024: Sioned Williams was absent for a vote on Item 8. Plaid Cymru Debate - Mental health and learning disability services at Betsi Cadwaladr University Health Board. Motion without amendment. Show vote
 • On 12 Jun 2024: Sioned Williams was absent for a vote on Eitem 8. Dadl Plaid Cymru - Gwasanaethau iechyd meddwl ac anabledd dysgu ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Cynnig heb ei ddiwygio Show vote
 • On 12 Jun 2024: Sioned Williams was absent for a vote on Item 7. Welsh Conservatives Debate - Economic policy. Motion as amended Show vote
 • On 12 Jun 2024: Sioned Williams was absent for a vote on Eitem 7. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig - Polisi economaidd. Cynnig wedi'i ddiwygio Show vote
 • On 12 Jun 2024: Sioned Williams was absent for a vote on Item 7. Welsh Conservatives Debate - Economic policy. Amendment 5, tabled in the name of Heledd Fychan Show vote
 • On 12 Jun 2024: Sioned Williams was absent for a vote on Eitem 7. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig - Polisi economaidd. Gwelliant 5, cyflwynwyd yn enw Heledd Fychan Show vote
 • On 12 Jun 2024: Sioned Williams was absent for a vote on Item 7. Welsh Conservatives Debate - Economic policy. Amendment 1, tabled in the name of Jane Hutt Show vote
 • On 12 Jun 2024: Sioned Williams was absent for a vote on Eitem 7. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig - Polisi economaidd. Gwelliant 1, cyflwynwyd yn enw Jane Hutt Show vote

Note for journalists and researchers: The data on this page may be used freely, on condition that TheyWorkForYou.com is cited as the source.

This data was produced by TheyWorkForYou from a variety of sources.

For an explanation of the vote descriptions please see our page about voting information on TheyWorkForYou.

Profile photo: © Senedd (CC-BY 4.0)