Eitem 7. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig - Ffordd osgoi Cas-gwent. Gwelliant 1, cyflwynwyd yn enw Jane Hutt

Division number 5397 – in the Senedd on 19 June 2024.

Division number 5397 Eitem 7. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig - Ffordd osgoi Cas-gwent. Gwelliant 1, cyflwynwyd yn enw Jane Hutt

A majority of MSs voted no on Eitem 7. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig - Ffordd osgoi Cas-gwent. Gwelliant 1, cyflwynwyd yn enw Jane Hutt

Aye: 22 MSs

No: 22 MSs

No: A-Z by last name

Absent: 16 MSs

Absent: A-Z by last name