Eitem 5. Cynnig o dan Reol Sefydlog 26.91 yn ceisio cytundeb y Senedd i gyflwyno Bil Aelod – Bil Iaith Arwyddion Prydain (BSL) (Cymru)

Division number 5395 – in the Senedd on 19 June 2024.

Division number 5395 Eitem 5. Cynnig o dan Reol Sefydlog 26.91 yn ceisio cytundeb y Senedd i gyflwyno Bil Aelod – Bil Iaith Arwyddion Prydain (BSL) (Cymru)

A majority of MSs voted yes on Eitem 5. Cynnig o dan Reol Sefydlog 26.91 yn ceisio cytundeb y Senedd i gyflwyno Bil Aelod – Bil Iaith Arwyddion Prydain (BSL) (Cymru)

Aye: 24 MSs

No: 16 MSs

Aye: A-Z by last name

Absent: 17 MSs

Abstained: 3 MSs

Absent: A-Z by last name

Abstained: A-Z by last name