Eitem 8. Dadl Plaid Cymru - Gwasanaethau iechyd meddwl ac anabledd dysgu ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Gwelliant 2, cyflwynwyd yn enw Darren Millar

Division number 5344 – in the Senedd on 12 June 2024.

Division number 5344 Eitem 8. Dadl Plaid Cymru - Gwasanaethau iechyd meddwl ac anabledd dysgu ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Gwelliant 2, cyflwynwyd yn enw Darren Millar

A majority of MSs voted no on Eitem 8. Dadl Plaid Cymru - Gwasanaethau iechyd meddwl ac anabledd dysgu ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Gwelliant 2, cyflwynwyd yn enw Darren Millar

Aye: 25 MSs

No: 25 MSs

Aye: A-Z by last name

Absent: 10 MSs

Absent: A-Z by last name