Eitem 8. Dadl Plaid Cymru - Gwasanaethau iechyd meddwl ac anabledd dysgu ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Gwelliant 1, cyflwynwyd yn enw Jane Hutt

Division number 5343 – in the Senedd on 12 June 2024.

Division number 5343 Eitem 8. Dadl Plaid Cymru - Gwasanaethau iechyd meddwl ac anabledd dysgu ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Gwelliant 1, cyflwynwyd yn enw Jane Hutt

A majority of MSs voted no on Eitem 8. Dadl Plaid Cymru - Gwasanaethau iechyd meddwl ac anabledd dysgu ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Gwelliant 1, cyflwynwyd yn enw Jane Hutt

Aye: 25 MSs

No: 25 MSs

No: A-Z by last name

Absent: 10 MSs

Absent: A-Z by last name