Eitem 7. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig - Polisi economaidd. Gwelliant 1, cyflwynwyd yn enw Jane Hutt

Division number 5339 – in the Senedd on 12 June 2024.

Division number 5339 Eitem 7. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig - Polisi economaidd. Gwelliant 1, cyflwynwyd yn enw Jane Hutt

A majority of MSs voted yes on Eitem 7. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig - Polisi economaidd. Gwelliant 1, cyflwynwyd yn enw Jane Hutt

Aye: 26 MSs

No: 24 MSs

No: A-Z by last name

Absent: 10 MSs

Absent: A-Z by last name