NDM6770 - Cynnig i gymeradwyo'r penderfyniad ariannol mewn perthynas â Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru)

Division number 899 – in the Senedd on 17 July 2018.

Division number 899 NDM6770 - Cynnig i gymeradwyo'r penderfyniad ariannol mewn perthynas â Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru)

A majority of MSs voted yes on NDM6770 - Cynnig i gymeradwyo'r penderfyniad ariannol mewn perthynas â Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru)

Aye: 45 MSs

No: 1 MS

Aye: A-Z by last name

No: A-Z by last name

Absent: 14 MSs

Absent: A-Z by last name